Je hoeft het niet in je eendje te doen!Kinderstralen is een landelijke professionele tussenschoolse opvang (de overblijf) organisatie en verzorgt voor meer dan 15.000 kinderen vrijwel dagelijks de overblijf. Onze coördinatoren op de school ondersteunen wij met scholing, coaching-on-the-job en ook met regionale bijeenkomsten.

Regionale bijeenkomsten waar coördinatoren, van veel andere scholen die met Kinderstralen samenwerken, aanwezig zijn en waar ruimte wordt gegeven om onder begeleiding van onze regiomanagers ervaringen uit te wisselen.

Hiermee willen wij niet alleen onze professionaliteit tijdens de overblijf bevorderen, maar ook de saamhorigheid tussen coördinatoren onderling en met de organisatie Kinderstralen: "Je hoeft het niet in je eendje te doen."

Dit schooljaar is de 1ste regionale bijeenkomst voor onze scholen in regio Noord op vrijdag 5, voor Midden op vrijdag 12 en voor Zuid op vrijdag 19 november 2021.


Ander nieuws