Blijft er nog iets over van de overblijf (tso)?Het was een vreemde situatie toen anderhalf jaar geleden opeens de hele wereld stil kwam te staan. Zéker voor basisschoolleerlingen die ineens gescheiden werden van hun vertrouwde leventje. Hun eigen klas met meester of juf en alle vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama werden meester en juf en de scheiding tussen school en thuis viel weg. En met het sluiten van de scholen kwam ook de overblijf stil te liggen. Het broodje werd gegeten tijdens het thuisonderwijs, misschien wel tijdens een online videoles met juf. Dit was heel vreemd voor de kinderen, maar natuurlijk ook voor Overblijfmedewerkers.

Het oude vertrouwde overblijven
We willen allemaal graag weer terug naar normaal. Maar wordt het ooit nog normaal? Door de coronacrisis is het schooltijdenmodel in veel scholen op de schop gegaan of in ieder geval grondig onder de loep genomen. Werkt het nog wel? Hoe beperken we verkeersbewegingen rond de school? Hoe houden we de rust binnen de school? Veel scholen keren gewoon weer terug naar het traditionele schooltijdenmodel, met een lunchpauze tijdens de middag. De kinderen die kunnen, gaan naar huis en eten daar een broodje. De andere kinderen kunnen overblijven. Gezellig samen eten en ontspannen en daarna nog eventjes samen spelen, voor het middagprogramma van start gaat. Voor Overblijfmedewerkers is dat natuurlijk perfect, want eindelijk zijn de kinderen weer terug!

Nieuwe mogelijkheden voor de overblijf
Andere scholen kiezen voor een continurooster. Het is wel lekker als de kinderen allemaal op school blijven. Het geeft duidelijkheid en rust voor alle betrokkenen. Maar ook tijdens een continurooster moet er geluncht worden. Door de leerlingen, maar ook door de leerkrachten. Wij krijgen veel vragen van scholen hoe we hierin kunnen begeleiden. Zodat er nog steeds een rustmoment is voor beide partijen. Zo ondersteunen we hen bij het inzetten van pleinwachten of de invulling van de pauzemomenten. De lunchpauze blijft, de tussenschoolse opvang blijft, maar de vorm is op iedere school anders.
En dát is voor ons de uitdaging.

Hoe wij overblijven mogelijk maken
Bij Kinderstralen blijven we onze diensten uitbreiden en bijsturen, zodat het aansluit bij de behoeften van de scholen. Naast de praktische invulling van de overblijf op verschillende basisscholen in Nederland, werken we ook ondersteunend. Zo hebben we onze eigen Overblijfacademie, waarin we Overblijfmedewerkers opleiding, trainen en coachen. Zo kunt u erop vertrouwen dat de kinderen áltijd capabele volwassenen treffen die hen begeleidt op de manier die ze nodig hebben. Ongeacht de situatie. Dat voelt wel zo vertrouwd; voor u, voor de leerkrachten én voor de ouders.

vraag; vraagteken; leuk; twijfel; directeur; vader

Ander nieuws