Quickscan scholingsbehoefte

Quickscan scholings­behoefte

Deze Quickscan is gebaseerd op 12 competenties waarover Overblijfmedewerkers en coördinatoren dienen te beschikken en is speciaal voor u als directeur (of leidinggevende) ontwikkeld. De scan bestaat uit 24 vragen en kost ongeveer 5 minuten van uw tijd.

Direct na het invullen van de Quickscan krijgt u gratis een uitgebreide analyse van uw antwoorden en een daarop gebaseerd advies welke cursus(sen) uw Overblijfmedewerkers en coördinator(en) het beste kunnen volgen.

Wilt u het uitgebreide rapport inclusief scholingsadvies ook per email ontvangen? Vul dan uw gegevens in op de volgende pagina.

De Quickscan vragen

De Overblijfmedewerkers houden zich dagelijks aan de afgesproken regels

De Overblijfmedewerkers zorgen dat kinderen hen begrijpen

Tijdens een werkoverleg vertellen de Overblijfmedewerkers wat zij vinden

De Overblijfmedewerkers kijken een kind aan wanneer het tegen hen praat

De Overblijfmedewerkers weten welke taken zij moeten doen

De Overblijfmedewerkers volgen instructies op

De Overblijfmedewerkers overleggen met hun collega's over de werkverdeling

De Overblijfmedewerkers steunen een collega als hij/zij een probleem heeft

De Overblijfmedewerkers veranderen makkelijk van taak

De Overblijfmedewerkers plannen hun werk

Overblijfmedewerkers kunnen de kinderen op de juiste manier aanspreken op hun gedrag

Overblijfmedewerkers weten hoe zij moeten handelen bij grensoverschrijdend gedrag

De Overblijfmedewerkers zoeken altijd naar de oplossing van het probleem

De Overblijfmedewerkers hebben hun werk altijd op tijd klaar

Indien nodig kunnen de Overblijfmedewerkers een plan veranderen

De Overblijfmedewerkers kunnen goed uitleggen waarom zij hun werkzaamheden doen zoals zij ze doen

De Overblijfmedewerkers benaderen ieder kind op de manier die bij de leeftijd van het kind past

De Overblijfmedewerkers zorgen voor een goede sfeer in de groep

De Overblijfmedewerkers weten wanneer er iets bijzonders is met een kind en handelen daar naar

De Overblijfmedewerkers leveren goed werk

De Overblijfmedewerkers vinden lastige kinderen ook lief

Als de Overblijfmedewerkers iets niet weten, vragen zij het altijd even na

De Overblijfmedewerkers maken maar één keer dezelfde fout

De Overblijfmedewerkers kunnen goed omgaan met kritiek

Aanvullende vragen

Besteedt u meer tijd aan de organisatie of administratie van de TSO dan u zou willen?

Maakt u zich zorgen over het aantal klachten over de TSO?

Hoort u (te) vaak van kinderen dat zij de TSO niet leuk vinden?

Ervaart u of uw leerkrachten veel onrust tijdens (of na) de middag pauze?