Over ons

Wie wij zijn

Onze stichting organiseert landelijk de overblijf voor kinderen op basisscholen. De ontwikkeling en het plezier van de kinderen tijdens het overblijven op school staan bij ons voorop. Dat bereiken we met voldoende aandacht, een veilige sfeer en leuke activiteiten. Onze basis is een heldere structuur en goed pedagogisch handelen door onze Overblijfmedewerkers. Zo zorgen wij dat de kinderen zich tijdens de overblijf écht kunnen ontspannen en zich thuis voelen.

Waar we voor staan

Het uitgangspunt van onze werkwijze is om gedurende de overblijf een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van de kinderen. Ieder kind met zijn of haar eigen talenten. Daarbij sluiten we aan bij de visie van de school en maken we op allerlei manieren verbinding met kinderen, school, leraren en ouders. Dankzij onze enthousiaste Overblijfmedewerkers voelt de samenwerking persoonlijk en vertrouwd. Kinderstralen verzorgt ook ondersteunende taken omtrent het overblijven op school, zoals de werving van vrijwilligers en de administratie. Op deze manier ontzorgen we de leerkrachten en de basisschool."Het geeft mijn dag structuur en ik voel me nuttig en geliefd door de kinderen"
Marjolein Buitink
(Overblijfmedewerker Kinderstralen, Wageningen)

Een foto van ons en de kinderen
Spelende jongens tijdens het overblijven

Onze speerpunten:

  • Professioneel en vakkundig met vrijwilligers én professionals;
  • Persoonlijke en betrokken aandacht voor het kind en zijn behoeften;
  • Een persoonlijke en vertrouwde omgang met de kinderen;
  • We zijn een verlengstuk van het pedagogisch beleid van de school;
  • Getrainde en enthousiaste vrijwilligers.


Een cartoon van onze medewerkers en de kinderen

Meer weten?

Hebt u interesse in de tussenschoolse opvang van Kinderstralen? Dan staan we u natuurlijk graag te woord! Om meer informatie te krijgen over onze landelijke TSO en onze manier van werken kunt u ons altijd bereiken via onderstaande knoppen:Het organogram van Kinderstralen

Organisatie

Onze Overblijfmedewerkers, coördinatoren, regiomanagers en collega’s op het Centraal Bureau werken allemaal aan hetzelfde doel: we willen dat een kind tijdens de opvang kan stralen. We beseffen dat we beperkt worden in dat streven, doordat we de kinderen maar één of een half uurtje per dag kunnen opvangen. Maar als dat lukt is onze missie geslaagd.

Klik hier voor meer informatie over onze organisatie

Ons hele team werkt aan één doel:
Een positieve omgeving creëren
waarin kinderen kunnen stralen!

Edwin Renckens - directeur Kinderstralen

Oprichter Edwin Renckens :

"In de zomer van 2005 besprak ik met mijn vrouw twee vervelende gebeurtenissen van onze jongste zoon op zijn basisschool. Het bleek namelijk dat hij, vooral tijdens de pauze, gepest werd. Tevens werd ik een keer gebeld door de leerkracht dat ik ‘niet moest schrikken’ als ik hem na schooltijd kwam ophalen.
Het bleek nl. dat hij al liggend op een skateboard ‘gelanceerd’ was vanwege een scheef liggende stoeptegel. Uiteraard kwam ik hem direct ophalen en we konden meteen door naar de huisarts. Hij bleek diverse hechtingen nodig te hebben in zijn gezicht.
De overblijf was dat schooljaar door een professionele organisatie overgenomen. Alleen: van die organisatie hebben wij nooit iets vernomen. Als vader wond ik mij hier flink over op en het eerste zaadje was geplant: ‘Dit kunnen wij toch véél beter?’

Lees meer

Vanaf dag één was de kwaliteit van de overblijf ons speerpunt. De overblijf moet, vanuit het kind gezien, een veilige, gezellige en leuke overblijf zijn. Een moment om even tot rust te komen en op te laden voor de rest van de dag.
Dit realiseren wij dagelijks voor meer dan 15.000 kinderen door heel Nederland. Zij worden begeleid door onze Overblijfmedewerker, die wij scholen via onze eigen Overblijfacademie. Onze medewerkers zorgen voor rust, veiligheid en interactie en organiseren regelmatig leuke activiteiten.

Naast de zorg voor het kind vinden wij het belangrijk dat we de school kunnen ontzorgen. Het moet niet zo zijn dat leerkrachten na de pauze nog allerlei ‘brandjes moeten blussen’ die gesticht zijn tijdens de overblijf. Daarom zorgen onze Overblijfmedewerkers voor een warme overdracht.

Goede communicatie is heel belangrijk. Niet alleen met leerkrachten, maar ook met ouders. Daarom hebben we MijnKinderstralen.nl opgezet.
Dit is een communicatieplatform dat alle betrokken partijen verbindt. Hier plaatsen wij, naast berichten over de kinderen en de gang van zaken, bijv. ook de resultaten van onze jaarlijkse enquêtes onder kinderen en ouders.

Zo hebben wij door de dag heen met verschillende partijen te maken. Maar voor mij is een dag pas écht geslaagd als ik tevreden Overblijfmedewerkers zie die vol enthousiasme de kinderen een fijne, veilige overblijf bezorgen. Dat is waar ik het voor doe."

Wat wilt u nog meer van ons weten?

Stel hier uw vraag


Organisa­tie (vervolg)

Overblijf­medewerkers

Bij Kinderstralen werken ongeveer negenhonderd Overblijfmedewerkers (vrijwilligers) bij de tussenschoolse opvang. Zij hebben allemaal de basiscursus tso gevolgd en hebben uiteraard ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Overblijfmedewerkers en de coördinator komen uit de directe omgeving van de school.

Sport- en spelmede­werker

Het dagelijkse team wordt regelmatig ondersteund door sport- en spelmedewerkers. Zij begeleiden de kinderen bij nieuwe en/of bijzondere activiteiten.

Coördi­natoren

De overblijfteams staan onder leiding van een of twee coördinator(en) per school. Elke coördinator heeft verschillende pedagogische cursussen gevolgd via onze Overblijfacademie. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle praktische en dagelijkse zaken tijdens de opvang.

Regio­managers

Onze regiomanagers zijn hbo-pedagogen. Ze hebben elk de verantwoordelijkheid voor een aantal scholen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de contactpersoon van de school voor structurele zaken. Zij geven praktische begeleiding aan de teams en verzorgen de intervisie.

Waar in Nederland zijn wij actief?


Scholen waar Kinderstralen actief is

Centraal Bureau

Op het Centraal Bureau van Kinderstralen in Utrecht werken zes medewerkers. Zij regelen alle randvoorwaarden om de opvang op school vlekkeloos te laten verlopen. Denk daarbij aan registratie, kindadministratie, loonadministratie, uitbetaling van vergoedingen aan vrijwilligers, facturatie aan ouders, werving en alle andere zaken die bij de opvang komen kijken.

Keuzehulp scholen

Vraag hier een van onze kennisdocumenten aan