Over ons

Kinderstralen is een landelijke organisatie die tussenschoolse opvang biedt aan kinderen op school. Dat gebeurt altijd in of vlakbij de school en altijd vanuit het kind. Wij begeleiden elk individueel kind op een pedagogisch verantwoorde manier. Daarbij sluiten we aan bij de visie van de school en zoeken op allerlei manieren verbinding met kind, school en ouder.

Naast de opvang op school, zijn we met de Overblijfacademie specialist in korte, praktische cursussen en workshops, speciaal voor overblijfprofessionals en de tussenschoolse opvang. Overblijfmedewerkers en coördinatoren volgen scholing in groepsverband of zelfstandig met e-learning vanuit huis.

Kinderstralen voorziet in een behoefte aan kinderopvang op school die aan drie kanten werkt. Onze organisatie:

  • zorgt
  • ontzorgt
  • verzorgt

Ontstaan

Kinderstralen is in 2005 ontstaan uit Lunchen op school, dat zich volledig richt op de tussenschoolse opvang (tso) op school. Inmiddels komen ruim 15.000 kinderen dagelijks met plezier op basisscholen in 8 provincies bij ons overblijven.
Daarnaast hebben we de Overblijfacademie opgericht, een opleidingsinstituut speciaal voor overblijfprofessionals. Deze diensten zijn verenigd onder de paraplu van Kinderstralen en bieden een totaalconcept voor tussenschoolse opvang op school.

U leest meer over onze dienstverlening op:

Lunchen op school (tussenschoolse opvang)
Overblijfacademie (tso-scholing)