Een warm gevoel (directeur Kinderstralen)Als tussenschoolse opvang organisatie is de samenwerking met de school essentieel en dat merken we nu des te meer.
De les- en pauzetijden zijn vaak anders dan in een normale situatie en toch vinden we, in overleg met de school, vaak een manier om de kinderen van hun welverdiende pauze te laten genieten. Op die manier komen ze toch even tot rust en kunnen ze zich weer opladen voor de middag. En dat geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten.

Als directeur van Kinderstralen ben ik ontzettend trotst op het feit dat onze medewerkers (zowel de coördinatoren als de vrijwillige Overblijfmedewerkers) juist ook nu in tijden van corona, toch vaak de overblijf blijven organiseren.
Dat zegt iets over de passie waarmee zij úw kind(eren) een fijne overblijf verzorgen.
Ik krijg hier een warm gevoel van...


Ander nieuws