Pauzeopvang

TSO bij alle schooltijden­modellen

Elke basisschool bepaalt zelf haar schooltijden en het type lesrooster. De meeste scholen hanteren de traditionele tijden. Er zijn steeds meer scholen die overgaan op een ander model, zoals het vijf-gelijke-dagenmodel.

Bij alle modellen kunnen we de dagelijkse organisatie op ons nemen en/of verschillende randzaken met betrekking tot de tso op ons nemen. Dit zijn de drie populairste modellen op een rij:

Cartoon van overblijvende kinderen

TSO bij het traditionele schooltijdenmodel

Bij het traditionele schooltijdenmodel organiseren wij de tso op school in een ruimte die daarvoor geschikt is en zoeken we daarbij heel bewust de verbinding met school. We maken heldere afspraken met elkaar, zodat we samen een fijne, veilige overblijf kunnen organiseren voor de kinderen in lijn met het pedagogisch beleid van school. De kinderen hebben tijd om te eten en te ontspannen en komen na de overblijf weer fris en met nieuwe energie de klas in voor het tweede deel van de schooldag.

Wij verzorgen de dagelijkse uitvoering van de tso bij het traditionele model. Dit doen we met enthousiaste vrijwilligers, in combinatie met professionele coördinatoren. Alle kinderen eten en drinken de lunch die ze van thuis hebben meegekregen.

Na het eten en drinken kiezen de kinderen zelf wat ze willen doen. Elke week organiseren we extra activiteiten zoals spelletjes en sporten op het schoolplein Na de pauze zorgen onze Overblijfmedewerkers voor een warme overdracht naar de leerkracht.

Traditionele model

TSO bij het Vijf-gelijke-dagenmodel

In dit schooltijdenmodel is het lesprogramma verdeeld over vier of vijf gelijke dagen in de week. Tussen de middag is er een lunchpauze, maar die is niet voor iedereen verplicht: ouders kiezen er zelf voor of ze hun kind(eren) op school laten overblijven of naar huis laten komen om te eten. Hierdoor is de pauze van minimaal 30 minuten dus een keuze en dat biedt een paar voordelen ten opzichte van het continurooster:

  • Uw school hoeft de kosten van de opvang niet op te nemen in de begroting.
  • Leerkrachten houden hun welverdiende (en verplichte) pauze.
  • Kinderen hebben een verantwoorde, veilige pauze.
  • Ouders hebben de keuze voor een speelpauze tegen minimale kosten.

Als u kiest voor professionele tso door Kinderstralen, dan eten de kinderen met de leerkracht en spelen ze onder begeleiding van onze Overblijfmedewerkers.

Ze kunnen zelf kiezen voor binnen of buiten spelen of meedoen aan een activiteit. Onder begeleiding van onze Overblijfmedewerkers hebben de kinderen een ontspannen en gezellige pauze, zodat ze met frisse energie aan de schoolmiddag kunnen beginnen.


TSO bij het continurooster

Bij een continurooster moeten kinderen verplicht op school eten tijdens een kortere pauze. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van huis. De school mag voor deze vorm van overblijven bij de ouders geen verplichte kosten in rekening brengen. Wel mag de school vragen om een vrijwillige bijdrage. De kinderen zijn elke dag lekker op tijd vrij. Het nadeel is wel dat dit model niet gunstig blijkt voor de concentratie van kinderen. Tussen 12.00 en 14.00 uur is juist ontspanning en recreatie van belang voor kinderen (Driessen, 2010).

Onze Overblijfmedewerkers weten precies wat er nodig is bij een verkorte pauze. Dankzij onze ondersteuning kunnen kinderen rustig eten, zelf kiezen voor binnen of buiten spelen of meedoen aan een activiteit. Zo komt de leerkracht toe aan een pauze en kan iedereen weer fris aan de middag beginnen.De kosten

TSO bij het continurooster kan vaak al voor een relatief laag bedrag per kind, omdat alle kinderen hiervan gebruik maken. Daarnaast hebben scholen bij een continurooster de mogelijkheid om een ouderlijke bijdrage te vragen.

Oriëntatie geschikt schooltijdenmodel

Veel scholen voeren een continurooster in om praktische problemen rondom bezetting tijdens de overblijf, facturering of professionalisering op te lossen.

Staat bij uw school het evalueren van het schooltijdenmodel op de agenda? En verandert dit misschien in het continurooster? Vraag dan ons handboek aan met 10 handige tips om tot een weloverwogen keuze te komen. Het document wordt rechtstreeks per mail verzonden.

Cartoon van ouders en kinderen

Keuzehulp voor scholen

We hebben een aantal kennisdocumenten opgesteld die schoolleiders handvatten geven bij keuzes en vragen rondom de TSO en schooltijdmodellen.


Nieuws: