Kinderstralen zorgt voor maatschappelijke betrokkenheidBinnen een gemeente is school (vaak) een belangrijke ontmoetingsplek. Kinderstralen draagt hier actief een steentje aan door tijdens de tussenschoolse opvang (overblijf) onze vrijwilligers in te zetten. 

Via onze Overblijfacademie zorgen we voor cursussen en coaching van de vrijwilligers. We zien dat door hun werkzaamheden op school de sociale contacten toenemen. Hun Nederlandse taal gaat beter en ze zijn actief betrokken in de maatschappij. Onze ervaring is dat dit een goede springplank is voor andere functies op de arbeidsmarkt.
Ander nieuws