Het begeleiden van kinderen tijdens de lunchpauze geeft zoveel voldoeningRaamsdonksveer – “Het vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang geeft veel voldoening. Het is ontzettend leuk om de kinderen tijdens de lunchpauze te begeleiden tijdens het eten en spelen en om al die verschillende karakters te leren kennen. Bovendien houdt het ons jong en betekenen we echt iets voor de maatschappij.”

Door Marie-José Mol


Aan het woord zijn Els, Adje en Annabel, drie vrijwilligers in de tussenschoolse opvang (tso) op basisschool De Vonder. In de teamkamer van de school had ik met ze een gesprek over hun beweegredenen voor dit vrijwilligerswerk. Wat vinden zij zo leuk aan de tso? Wat betekent het voor hen? Wat houdt het in?

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zonder vrijwilligers is er geen wandelvierdaagse, geen carnavalsfeest, blijft zwerfafval liggen en worden er geen sporttrainingen gegeven. Ook veel bedrijven en organisaties zijn afhankelijk van de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zij maken wandelingen met bewoners van een woonzorgcentrum, geven rondleidingen of begeleiden kinderen tijdens de tso. Nieuwsgierig naar de motivatie van vrijwilligers ging ik deze keer langs bij Els, Adje en Annabel.

Waarom ben je met de tso gestart?
Zowel Els als Adje stonden regelmatig aan het schoolplein om hun kleinkinderen op te halen. Daarnaast hielp Adje ook mee met allerlei activiteiten op school. De toenmalige tso-coördinator vroeg persoonlijk aan hen of ze interesse hadden om overblijfvrijwilliger te worden. Beiden reageerden positief op die vraag. “Ik heb er echt geen spijt van gehad, want het werk is zo leuk om te doen,” vertellen zowel Els als Adje. Els is inmiddels zeven jaar tso-vrijwilliger en Adje al veertien jaar. Annabel heeft een half jaar geleden de stap gezet om in de tso te gaan werken. “Ik had al ervaring met andersoortig vrijwilligerswerk, maar daarmee was ik gestopt. Ik wilde weer graag iets met mensen gaan doen, zodat ik weer in de maatschappij zou staan. Op Instagram zag ik de oproep van Kinderstralen voor tso-vrijwilligers bij De Vonder en ik dacht: ‘dat is precies wat ik zoek’. En nu werk ik met veel plezier in de groepen 6 en 8. Maar het gebeurt ook weleens dat je in een andere groep invalt. Zo stond ik laatst bij de kleuters en dat vergt een hele andere aanpak dan de bovenbouw. Ik vond het zo leuk om dat verschil mee te maken.” Els staat overigens in groep 4 en Adje in groep 7. Het volledige tso-team bestaat uit elf enthousiaste vrijwilligers variërend in de leeftijd van 22 tot 82 jaar.

Begeleiden bij het eten en spelen
De tso-vrijwilligers verzamelen in de teamkamer en van daaruit gaan ze met een namenlijst naar hun groep alwaar de broodtrommels en bekers worden uitgedeeld. Als de kinderen klaar zijn met eten mogen ze kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. De medewerkers begeleiden vervolgens volgens een rooster het spelen binnen of buiten. “Binnen kunnen de kinderen knutselen, spelletjes spelen en bouwen. Buiten leven ze zich uit op de fietsen, met voetballen en met andere spelmaterialen. Als de kinderen weer de klas ingaan, vertellen we aan de leerkracht hoe de tso is verlopen. Een goed contact met de leerkracht is gewoon belangrijk,” vertellen de drie vrijwilligers.

Je bouwt een band op met de kinderen
“In het begin is het wennen om alleen voor een groep te staan, maar na een paar keer voelt het al vertrouwd. Het leuke is dat je echt een band opbouwt met je groep. Ze vertellen dan ook over persoonlijke dingen die ze meemaken: een gewonnen prijs, een vakantietrip of een logeerpartij. Doordat je de kinderen kent, zie je het ook aan ze als er iets,” vertelt Els. “Ja, dat klopt,” beaamt Annabel volmondig. “Bij mij vertellen ze nu veel over de musical en ik vraag daar ook bewust naar,” vervolgt ze. “De interactie tussen de kinderen onderling en die tussen ons en de kinderen is zo mooi om te zien. En het is belangrijk om interesse te tonen naar de kinderen,” vult Adje glimlachend aan.

Dit vrijwilligerswerk houdt ons jong
“Het werken in de tso geeft zoveel voldoening. Het is echt leuk om met zo’n gemêleerd gezelschap van kinderen te werken. Je leert de verschillende karakters kennen en daarnaast vraagt ook elke leeftijd om een andere aanpak. Omdat we ook een opvoedkundige taak hebben, mogen we jaarlijks via Kinderstralen enkele cursussen volgen,” geven zowel Adje, Annabel als Els aan.

Ze besluiten: “Bovendien blijf je door dit vrijwilligerswerk op de hoogte van nieuwe rages die bij de jeugd spelen. We kunnen het iedereen aanraden en we kunnen ook altijd nieuwe medewerkers gebruiken. Dit werk houdt ons jong en bovendien betekenen we echt iets voor de maatschappij. Omdat wij de kinderen tijdens de lunchpauze opvangen, kunnen ouders blijven werken. Hoe mooi is het, dat wij daaraan een bijdrage leveren?”


Ander nieuws