Wat wij doen

Kinderstralen is specialist in de opvang van kinderen voor tussenschoolse opvang (tso). Zijn wij daarmee een van de vele organisaties in de kinderopvang? Wij vinden van niet, omdat wij ons bewust onderscheiden door:

  • opvang in of vlakbij de school.
  • ons motto 'gewoon een warm nest'. Opvang is vrije tijd: kinderen mogen en kunnen zelf kiezen hoe ze willen ontspannen, net zoals het thuis zou gaan.
  • heldere afspraken en feedback naar kinderen, ouders en scholen.
  • veel aandacht voor scholing en een positieve houding naar kinderen.

Vanuit de overtuiging dat scholing voor tussenschoolse opvang absoluut een meerwaarde heeft en omdat wij jarenlang ervaring hebben met de tussenschoolse opvang, is de Overblijfacademie geïntegreerd in onze organisatie. Hier volgen Overblijfmedewerkers praktische workshops en cursussen, speciaal gericht op het overblijven. Dat gebeurt in groepsverband, maar ook online, via e-learning.

Lees meer over: