Missie

De missie van Kinderstralen

Een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van het kind!

Wij streven ernaar dat alle kinderen gelukkig zijn. Want een kind hoort onbezorgd blij te zijn. We beseffen dat wij beperkt zijn in dat streven omdat we kinderen maar één of een half uurtje tijdens de opvang op school hebben, maar als een kind tijdens de opvang kan stralen, dan hebben wij onze bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van het kind.

Onze visie

Kinderstralen wil een ondersteunende en uitvoerende dienstverlening bieden voor tussenschoolse opvang en activiteiten aanbieden die aansluiten bij de pedagogische visie van de school.

Daarin staat het kind altijd centraal. Natuurlijk hebben we tijdens de opvang heldere regels en een duidelijke structuur, maar kinderen krijgen bij ons ook nadrukkelijk eigen verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden qua spel en activiteiten.

Gewoon een warm nest

Tussenschoolse opvang is geen wachttijd totdat de school weer begint. Het is een waardevol onderdeel tijdens de schooldag. Een die het het kind centraal stelt en positief aansluit bij haar of zijn belevingswereld en ontwikkeling. Op een plek waar het kind zich welkom en veilig voelt. Eigenlijk 'gewoon een warm nest'.