Organisatie

Bij Kinderstralen werken ongeveer 950 Overblijfmedewerkers (vrijwilligers) bij de tussenschoolse opvang. De (overblijf)teams staan onder leiding van een of twee co├Ârdinator(en) per school en worden soms ondersteund door pedagogisch medewerkers, die in vaste dienst zijn bij Kinderstralen. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle praktische en dagelijkse zaken tijdens de opvang.

Onze regiomanagers zijn hbo-pedagogen en hebben elk de verantwoordelijkheid voor een aantal scholen. Daar geven zij praktische begeleiding en intervisie aan de teams en zijn zij het aanspreekpunt voor de contactpersoon van de school voor structurele zaken. Ook zijn zij met hun praktische ervaring waardevolle trainers bij de Overblijfacademie.

Op het Centraal Bureau in Utrecht werken ongeveer 6 medewerkers. Zij regelen alle randvoorwaarden om de opvang op school vlekkeloos te laten verlopen. Denk daarbij aan registratie, kindadministratie, loonadministratie, uitbetaling van vergoedingen aan vrijwilligers, facturatie aan ouders, werving en alle andere zaken die bij de opvang komen kijken.

Bent uzelf geïnteresseerd om te werken bij Kinderstralen? Kijk hier voor vacatures in vaste dienst. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als Overblijfmedewerker aan de slag willen op een van onze scholen. Interesse? Kijk dan op wordoverblijfmedewerker.nl en reageer snel.